โมเดิร์นรีสอร์ทลำปาง

  หน้าแรก  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61-01  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -3
บริการของเรา
14-09-2012 Views: 6674

-ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ติดตั้งใช้งานภายในโรงงาน ประจำปี โดยวิศวกร ระดับสามัญวิศวกร 

รับตรวจสอบรับรอง ทั่วประเทศไทยด้วยราคา ย่อมเยาว์และยุติธรรม

 1.บริษัทใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการตรวจเช็คว่ามีการขันน๊อตแน่นไหมหรือใช้สายไม่เหมาะสมกับการใช้งาน(อินฟาร์เลด
เทอร์โมมิเตอร์)
2.นอกจากมีเอกสารรับรองความปลอดภัยมีผลตรวจที่ละเอียดกว่า
ยังจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มพร้อมCD1แผ่นเป็นรายงานผลการตรวจสอบประกอบด้วย
2.1มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศไทยที่ใช้ประกอบการตรวจ
2.2การตรวจสอบทางกายภาพของหม้อแปลงพร้อมภาพถ่าย
2.3ตรวจMDB.และ ตรวจเช็คสายไฟฟ้าว่าสามารถรองรับการโอเวอร์โหลดได้หรือไม่
เซอร์กิจเบรคเกอร์ตัดก่อนจะไหม้+รูปถ่าย
2.4ผลการตรวจระบบกราวด์ทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือวัด+รูปถ่าย
2.5ผลการตรวจด้วยอินฟาร์เลด เทอร์โมมิเตอร์+ภาพถ่าย
ทุกข้อมีคำแนะนำให้ทั้งหมดเมื่อพบปัญหาครับ


 
หน้าแรก  บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี61-01  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้า60 -3
Copyright©2022 KVP ENG.